produkt

  • HC Tinted

    HC Tonad

    Linsens toning påverkar bländning och förmågan att se färger och kontraster.Faktorer som långa timmar i varierande ljusförhållanden och tid som spenderas runt reflekterat ljus från vatten, vägar och andra ytor som kan minska prestandan måste beaktas.Rätt linsfärg förbättrar djupuppfattningen och minskar trötthet i ögonen samt minimerar färgförvrängning och maximerar visuell klarhet.In ökar också kontrast och djupuppfattning, skyddar ögonen från blått ljus och förbättrar v...