baner

Produktionsprocess

img1

1. Laminering

img2

2. Städning

img3

3. Härdning

img4

4. Förstyvning

img5

5. Beläggning 1

img6

6. Besiktning

12

7. Förpackning

10

8. Lagerhållning