Produktionsprocess

img1

1. Lamination

img2

2. Rengöring

img3

3. Härdning

img4

4. Förstyvning

img5

5. Beläggning 1

img6

6. Inspektion

12

7. Förpackning

10

8. Lagring